Dette er Norge 2018

Ferie

Utferdstrang

Selv om det totale antall reiser (med minst én overnatting) vi foretar i løpet av et år har vært relativt stabilt i overkant av 20 millioner, har reisemålene endret seg...

Reisemål i endring

Det store flertallet av reisene er feriereiser (rundt 18 millioner). Mens antall innenlandske feriereiser har sunket fra 2002, økte utenlandsreisene kraftig til 2013. De har imidlertid falt litt igjen de siste årene.

Eldre reiser mer

Økningen i antall utenlandsreiser har vært spesielt stor blant de eldre, noe som nok henger sammen med den relativt markerte inntektsveksten denne gruppen har opplevd de siste årene.

Visste du at?

Spania er det landet i utlandet vi foretar flest feriereiser til, foran Sverige og Danmark.