Dette er Norge 2019

Utdanning

Ungdommen nå til dags

Ni av ti norske ungdommer i alderen 16−18 år er nå i videregående utdanning, som dermed kan sies å være nesten obligatorisk.

Videregående opplæring

Det var i 2018 henholdsvis 125 400 og 74 000 elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I tillegg var det rundt 44 400 lærlinger og 1 900 lærekandidater.

Det er et flertall av jenter på studieforberedende (55 prosent), mens det er flest gutter på yrkesfag (58 prosent).

Færre avbryter videregående

Andelen som gjennomfører er økende, og omtrent tre fjerdedeler fullfører nå med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mens rundt 13 prosent avbryter utdanningen før den er avsluttet.

Frafallet er størst blant elever på yrkesfaglig studieretning. Det er også klare kjønnsforskjeller: Gutter avbryter oftere enn jenter.

Visste du at?

Nesten ni av ti nynorskelever finner vi i de fire vestlandsfylkene. Sogn og Fjordane har høyest andel nynorskelever med 98 prosent.