Dette er Norge 2018

Utdanning

Ungdommen nå til dags

Ni av ti norske ungdommer i alderen 16−18 år er nå i videregående utdanning, som dermed kan sies å være nesten obligatorisk.

Det var i 2017 henholdsvis 125 000 og 74 000 elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I tillegg var det rundt 42 600 lærlinger og 2 000 lærekandidater.

Det er et flertall av jenter på studieforberedende (56 prosent), mens det er flest gutter på yrkesfag (58 prosent).

Andelen som gjennomfører er økende, og omtrent tre fjerdedeler fullfører nå med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mens rundt 15 prosent avbryter utdanningen før den er avsluttet.

Frafallet er størst blant elever på yrkesfaglig studieretning. Det er også klare kjønnsforskjeller: Gutter avbryter oftere enn jenter.

Nedgang for nynorsk

Etter en markert nedgang fra 1950 til 1976 stabiliserte andelen nynorskbrukere i grunnskolen seg på om lag 17 prosent. Men de siste årene har andelen sunket ytterligere og var i 2017 på 12 prosent.

Visste du at?

Nesten ni av ti nynorskelever finner vi i de fire vestlandsfylkene. Sogn og Fjordane har høyest andel nynorskelever med 98 prosent.