Dette er Norge 2019

Transport og reiser

I 1946 reiste nordmenn i gjennomsnitt 4 km daglig og nesten halvparten av reisen foregikk med jernbane. I dag reiser vi mer enn ti ganger så langt: 43 km. Det er først og fremst bruk av personbil og fly som har økt. 

Antall personbiler 2018
2,8 millioner
Kilde: Bilparken, Statistisk sentralbyrå

Antall personbiler

Den totale bilbestanden (inkludert busser, vare- og lastebiler) var i 2018 3,3 millioner, hvorav personbiler utgjorde 2,8 millioner. Fra 1960 og fram til 1987 var det en kontinuerlig vekst i bilparken. I siste halvdel av 1990-tallet opplevde vi igjen en sterk vekst.

Biltettheten

Biltettheten er 516 personbiler per 1 000 innbyggere. Størst er den i Hedmark og Oppland, lavest i Oslo og Hordaland.

Bensin eller diesel?

Bensin var lenge det dominerende drivstoffet, men fra 2007 er det hvert år solgt mer diesel enn bensin. Men både bensin- og diselsalget har hatt en nedgang de siste årene. 

Diesels andel av samlet drivstoffsalg i 2018
73 prosent
Kilde: Sal av petroleumsprodukt, Statistisk sentralbyrå
Personbiler, uten bruktimporterte

Elbiler i støtet

De siste årene har salget av elbiler og hybrider skutt fart. I 2018 utgjorde de til sammen over 60 prosent av nyregistrerte personbiler.

Elektrisitet også på to hjul

I 2018 ble det importert om lag 60 900 elsykler, en økning på over 40 prosent fra året før.

  • I 2018 døde 108 i trafikken – det nest laveste tallet siden 1947. I 2017 var det to færre.
  • På samme måte som for 70 år siden er også i dag det store flertallet (76 prosent) av de drepte menn.

Feriereiser

Det store flertallet av reisene (med minst én overnatting) er ferieturer, mens yrkesreiser utgjør omtrent 20 prosent av reisene.

  • I 2018 var antall innenlandsferier på rekordhøye 15,7 millioner.
  • Antall ferieturer til utlandet nådde et toppunkt i 2013 med 7,6 millioner reiser.
  • De mest populære ferielandene har lenge vært Sverige og Spania.