Dette er Norge 2018

Kultur og idrett

Sal og scene

De fleste kulturtilbud benyttes oftere av folk med høyere utdanning. Spesielt tydelig er dette for de "smale" kulturtilbudene som utstillinger, ballett og opera. Men de høyere utdannede er oftere også på kino, bibliotek og på ulike idrettsarrangement. Men på festivaler er det liten forskjell mellom utdanningsgruppene.

På kino i Norge

Fortsatt er det slik at det kulturtilbudet de aller fleste av oss har et aktivt forhold til, er kinoen. Nesten tre fjerdedeler av oss går på kino minst en gang i året.

Kinoens gullalder var i 1950-årene og besøket lå på om lag 35 millioner i Norge. Så kom fjernsynet til Norge på begynnelsen av 1960-tallet. Da gikk kinobesøket veldig ned. Bunnen ble nådd i 1992 med ca. 9,5 millioner besøk. Etter det har besøket gått noe opp igjen.

Særlig de unge går nå sjeldnere på kino enn tidligere, men det er fortsatt denne gruppen som går oftest.

Fotball har flest tilskuere

Andelen av befolkningen som har vært tilskuere på et idrettsarrangement i løpet av året ligger stabilt mellom 50-60 prosent.

Fotball er den idretten som har flest tilskuere, fulgt av håndball. Skiidretten hadde et uvanlig høyt antall i 1994, antakelig på grunn av OL på Lillehammer.

Kultur er mest for kvinner

Kvinner går i større grad på teater, ballett-/danseforestilinger, kunstutstillinger og folkebibliotek.

Menn går oftere på ulike idrettsarrangement.

Menn og kvinner går i omtrent like stor grad på kino og kulturfestivaler, museer, konserter og opera/operette.

Visste du at?

Nesten halvparten av befolkningen besøker et bibliotek i løpet av året.