Dette er Norge 2019

Kultur og idrett

Sal og scene

Det kulturtilbudet de aller fleste har et aktivt forhold til, er kinoen. Nesten tre fjerdedeler av oss går på kino minst en gang i året.

På kino i Norge

 

  • I 2018 var det 12,1 millioner kinobesøk.
  • Besøksandelen på norske filmer var på 25 prosent.
     

Bak de stabile besøkstallene de siste årene skjuler det seg to ulike tendenser: Andelen som har vært på kino siste år har økt litt, til 76 prosent i 2018, men har ligget på rundt 70 prosent fra 2004. Samtidig har gjennomsnittlig antall kinobesøk sunket hele dette århundret, fra vel fire besøk til tre.

Særlig de unge går nå sjeldnere på kino enn tidligere, men det er fortsatt denne gruppen som går oftest.

Kunst og teater for kvinner, idrett for menn

Det er flere kvinner enn menn som bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Kvinner går i større grad på teater, ballett-/danseforestillinger, kunstutstillinger og folkebibliotek. Menn går derimot oftere på ulike idrettsarrangement.

Menn og kvinner går i omtrent like stor grad på kino og kulturfestivaler, museer, konserter og opera/operette. 

Høyt utdannende benytter kulturtilbud mest

Særlig er forskjellene tydelige når det gjelder de «smale» kulturtilbudene som kunstutstillinger, teater, ballett og opera. Personer med høyere utdanning benytter også litt oftere mer populære tilbud som kino og bibliotek, og de går også oftere på ulike idrettsarrangement.

Kulturfestivaler, som omfatter alt fra jazzfestivaler og festspill til matfestivaler og båtfestivaler, har derimot liten forskjell mellom utdanningsgruppene. 

Visste du at?

  • Nesten halvparten av befolkningen besøker et folkebibliotek i løpet av året.
  • 1,5 millioner deltakere var innom på bibliotekenes åpne arrangementer i 2018.
  • Antall førstegangslån av bøker var nærmere 12 millioner.
  • Førstegangslånet av andre medier (musikk, lydbøker og DVD-er) var på drøyt 3 millioner.