Dette er Norge 2018

Transport

På fire hjul

I 1946 reiste nordmenn i gjennomsnitt 4 km daglig. I dag reiser vi ti ganger så langt: 42 km. Det er først og fremst bruk av personbil og fly som har økt.

Antall personbiler

Den totale bilbestanden (inkludert busser, vare- og lastebiler) var i 2017 3,3 millioner, hvorav personbiler utgjorde 2,7 millioner. Fra 1960 og fram til 1987 var det en kontinuerlig vekst i bilparken. I siste halvdel av 1990-tallet opplevde vi igjen en sterk vekst.

Bensin eller diesel?

Bensin var lenge det dominerende drivstoffet, men fra 2007 er det hvert år solgt mer diesel enn bensin.

Diesels andel av samlet drivstoffsalg i 2017
73 %
Kilde: Sal av petroleumsprodukt, Statistisk sentralbyrå

Elbiler i støtet

De siste årene har salget av elbiler og hybrider skutt fart. I 2017 utgjorde de til sammen over halvparten av nyregistrerte personbiler.

Registrerte personbiler

Volkswagen er det vanligste bilmerket i Norge foran Toyota og Volvo.

Kilde: Registrerte kjøretøy, Statistisk sentralbyrå

De vanligste bilmerkene. 2017

1 Volkswagen 388 412
2 Toyota 344 692
3 Volvo 218 733
4 Ford 169 186
5 Mercedes-Benz 165 587
6 BMW 156 493
7 Audi 155 789
8 Nissan 112 084
9 Peugeot 101 692
10 Opel 97 194

På to hjul

Det er ikke bare bilparken som vokser, også antallet motoriserte tohjulinger er økende.

Elektrisitet også på to hjul

Elsykler ser også ut til å komme for fullt. Totalt ble det solgt nesten 36 000 elsykler i 2016, mot drøyt 22 500 i 2015, viser tall fra Norsk elbilforening.

Visste du at?

Ifølge tall fra Norsk elbilforening er registrert over 180 000 elbiler i Norge per 30. september 2018.