Dette er Norge 2018

... og hytte

Ved inngangen til 2018 var det 464 000 fritidshus (hytter, sommerhus og boliger benyttet som fritidsbolig) i Norge.

4 av 10 har tilgang til fritidshus

26 prosent av alle husholdninger oppga i 2015 at de eier fritidshus. I tillegg har svært mange tilgang til slik bolig, så til sammen fire av ti husholdninger eier eller har tilgang til fritidsbolig.

Sol og godis

Et relativt nytt utviklingstrekk er at mange nå kjøper fritidshus i utlandet. Spania og Sverige er landene som har fristet flest, etterfulgt av Frankrike og Tyrkia.

Eiendom i utlandet

Siden 2001 er antallet personer med fast eiendom i utlandet nesten tidoblet og var på 75 000 i 2017. 

Visste du at?

Kun 2,5 prosent av hyttene i Norge eies av utlendinger