Dette er Norge 2019

Forbruk

Mer enn til salt i maten

I 2012 var gjennomsnittlige forbruksutgifter per husholdning 435 500 kroner. I 1958 var det tilsvarende beløpet 11 088 kroner, som omregnet til 2012-kroner tilsvarer om lag 129 000. Om man også tar hensyn til at husholdningene i denne perioden er blitt mindre, er det reelle forbruket nærmere firedoblet.

Forbruksundersøkelsen fra 2012 er den hittil siste som er gjennomført av SSB.

Mindre til mat, mer til bolig og transport

  • En gjennomsnittshusholdning brukte i 2012 bare snaut 12 prosent av budsjettet til mat.
  • Til gjengjeld bruker vi en stadig større andel av budsjettet til bolig – 31 prosent. 
  • Transportutgiftene (blant annet kjøp, vedlikehold og drift av bil) økte også fram til om lag 1970, men har vært ganske stabile etter det.

Mindre til klær og sko

En mindre andel av budsjettet går nå til klær og sko. Vel 5 prosent brukte vi til dette i 2012, mindre enn halvparten av hva vi gjorde i 1958.

Det skyldes ikke at vi kjøper mindre klær og sko, men henger sammen med at disse varene relativt sett er blitt billigere, fordi prisveksten har vært langt mindre enn for de fleste andre varer.
 

Mer vin, mindre øl og brennevin

Siden 1945 er den samlede omsetningen av alkohol mer enn tredoblet, og årlig kjøper hver voksen person nå i gjennomsnitt omtrent seks liter ren alkohol. 

Alkoholomsetningen økte jevnt fram til omkring 1980, og da først og fremst på grunn av et økende forbruk av øl og brennevin. Deretter sank brennevinsforbruket med mer enn 50 prosent, og samtidig stabiliserte ølkonsumet seg, mens vinkonsumet steg. Etter en økning fram til 2011 sank totalomsetningen litt, men har de siste årene flatet ut.

Disse omsetningstallene omfatter imidlertid verken taxfree-salget på flyplassene, turistimport eller grensehandel. 

Norge er ikke lenger et «pottit-land»

Fra 1958 til 2012 ble forbruket av poteter redusert med nesten to tredjedeler, til 27 kilo per person (av dette inntas vel 5 kilo som potetgull, pommes frites, o.l.).

Melkeforbruket er redusert – fra nesten 170 liter per person til vel 70 i 2012.  Til gjengjeld er konsumet av alkoholfrie drikkevarer (mineralvann, juice og brus) mangedoblet siden 1958, og vi drakk nesten 110 liter hver i 2012. Denne økningen tilsvarer omtrent nedgangen i melkeforbruket.

Visste du at?

  • Forbruket av smør, margarin og oljer er halvert i perioden.
  • Kjøtt har ligget nokså stabilt.
  • Frukt og grønnsaker har økt.