Dette er Norge 2019

Utdanning

Lisa går til skolen – og tar doktorgrad

Siden midten av 1980-tallet har kvinnene vært i flertall blant studentene, og seks av ti studenter er i dag kvinner.

På høyere nivå utgjør kvinnene 57 prosent av kandidatene, og på lavere nivå er andelen 62 prosent. 

Flere kvinner enn menn med høyere utdanning

Utdanningsnivået har økt kraftig blant nordmenn siden 1980. Og særlig kvinnene har økt sin andel blant dem som har universitets- og høgskoleutdanning.

 

Tror du det er flest menn eller kvinner som har doktorgrad?

> Det er flere menn enn kvinner som har doktorgrad.
 

Flest unge kvinner og eldre menn

Blant dem under 60 år er det nå langt flere kvinner enn menn med høyere utdanning.

Særlig stor er forskjellen i aldersgruppen 25-29 år, hvor 57 prosent av kvinnene har høyere utdanning, sammenliknet med 37 prosent av mennene. Men i den eldste aldersgruppen har menn fortsatt mest utdanning.

Kvinner utgjorde 60 prosent av de uteksaminerte kandidatene ved universitet og høgskoler i 2018.

Visste du at?

I 2018 var det 15 000 norske studenter i utlandet. Også blant utenlandsstudentene er kvinnene nå i flertall – mer enn seks av ti utenlandsstudenter er kvinner.