Dette er Norge 2018

Bolig

I hus...

Det er om lag 2 548 000 boliger i Norge. Mer enn åtte av ti personer bor i bolig med egen hage eller tomt, men det er stadig flere som bor i blokkleiligheter.

Nesten åtte av ti husholdninger eier boligen selv

77 prosent av husholdningene eier boligen sin, mens 23 prosent leier. Sammenliknet med de fleste andre europeiske land er andelen personer som er eiere eller som bor i enebolig, høy i Norge.

Fortsatt flest eneboliger

50 prosent av boligene er eneboliger, 21 prosent er tomannsboliger, rekkehus, kjedehus og andre småhus, mens 24 prosent er blokkleiligheter.

Mindre boliger – større hytter

På midten av 1980-tallet var nybygde boliger nesten tre ganger så store som nye fritidsboliger. Deretter sank boligenes areal, noe som skyldes den økende andelen blokkleiligheter. Samtidig økte arealet på nye fritidsboliger, og i 2007 bygde vi omtrent like store hytter som boliger. De siste årene har så forskjellen økt igjen.

Boareal per person
58 m2
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Bedre plass

Til tross for at vi nå bygger mindre boliger, så har hver person et større boareal. I 1980 hadde hver person 36 m2 til rådighet, mens det i 2015 er kommet opp i 58 m2.

Boligprisen nesten seksdoblet siden 1992

Fra 1992 til 2017 økte prisen på brukte boliger med nesten 500 prosent. Til sammenlikning har den generelle prisveksten i perioden vært om lag 66 prosent.

Prisøkningen har vært særlig stor i Oslo-området, og i Oslo og Bærum har boligprisene økt med 815 prosent i perioden. Prisen på blokkleiligheter har økt langt mer enn på eneboliger.

Visste du at?

Gjennomsnittsboligen har 4 rom, en økning fra 3,6 i 1980.