Dette er Norge 2018

Folk og familie

Hvor mange er vi?

Befolkningen i Norge er nå 5,3 millioner. De første årene etter krigen var det en årlig vekst på ca 1 prosent, i hovedsak på grunn av høye fødselstall. I dag er det lavere fødselstall, og det er nettoinnvandringen som bidrar mest til befolkningsveksten.

De neste årene da?

Forventet fremtidig folketall avhenger av hvilke forutsetninger vi legger til grunn.

Hvis vi forventer middels fruktbarhet, levealder og innvandring, vil vi antagelig passere 6 millioner innbyggere før 2040.

I 2050 vil det være 6,3 millioner innbyggere i Norge.

Kilde: Befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå

Da babyboomen stoppet

Etter krigen var det en babyboom som varte til midten av 1960-tallet. Deretter har det vært nedgang i fødselstallet i Norge. Et land bør ha et fruktbarhetstall på 2,1 for å opprettholde folketallet over tid. I Norge var tallet i 2017 på 1,62. Dette er midt på treet i forhold til andre land i Europa.

Folket blir stadig eldre

Eldrebølgen kan vi egentlig si allerede er her.
Andel 67 år og eldre:

  • I 1950 var det omtrent 8 prosent.
  • I dag er det 15 prosent.
  • I 2030 øker det til 18 prosent
  • Og nesten 23 prosent i 2050.

Samtidig synker andelen barn og unge under 15 år til om lag 17 prosent i 2050.

Hvor mange bor i din kommune?

Antall innbyggere er:

{value}

ved siste oppdatering (kvartal).