Dette er Norge 2019

Media

Fra papir til skjerm

Vi bruker i dag over ti ganger så mye tid foran skjermen som til lesing i papirmedier.

 

Skjerm-mediene overtar

Skjermenes dominans er ikke ny, allerede i 1991 brukte vi nesten dobbelt så lang tid foran TV-skjermen som vi brukte til lesing.

I løpet av 1990-tallet fortsatte tiden brukt til lesing å synke, samtidig som vi så langt mer TV. I tillegg fikk (og brukte) flere og flere hjemme-PC med internett. Daglig tilbringer vi nå i gjennomsnitt nesten tre timer på nettet. 

Fjernsynet fortsatt viktig

Andelen som så fjernsyn var relativt stabil på 1990- og 2000-tallet med vel 80 prosent, mens tiden foran skjermen økte. Fra 2011 gikk både andelen seere og tiden foran skjermen ned hvert år, og etter en liten utflating går nå begge nedover igjen. Andelen som bruker videomedier, som blant annet omfatter strømmetjenester, økte imidlertid sterkt lenge, men hadde en liten nedgang fra 37 til 36 prosent fra 2017 til 2018.

De ivrigste TV-seerne finner vi blant de eldste (67–79 år), som bruker om lag 3 ½ time foran TV-skjermen hver dag.

De fleste er på nettet

Siden midten av 1990-tallet har andelen som bruker internett daglig, økt fra under 10 prosent til drøyt 90. Blant dem som bruker nettet daglig, er gjennomsnittlig brukstid 3 timer og 10 minutter. De som er lengst på internett en gjennomsnittsdag, er menn i aldersgruppen 16 til 24 år, som er pålogget i over fem timer.


Bruken av sosiale medier har økt betydelig de siste årene, og av dem som var på nettet en gjennomsnittsdag i 2018, var 73 prosent innom Facebook, mens 63 prosent var innom andre sosiale medier. 

Brukstid blant dem som brukte nettet daglig i 2018
3 t og 10 min i gjennomsnitt
Kilde: Norsk mediebarometer, Statistisk sentralbyrå

Radio = populærmusikk og nyheter

I 1991 var  andelen som lyttet på radio daglig 71 prosent. I 2018 var andelen radiolyttere 50 prosent.

Det er først og fremst populærmusikk og nyhetsprogrammer folk hører på – henholdsvis 56 og 42 prosent av radiolytterne hører på slike programmer en gjennomsnittsdag – men også underholdning har mange lyttere. Værmelding og barne- og ungdomsprogrammer har mistet mange lyttere.

Radioen er først og fremst de middelaldrende og eldres medium. Personer i alderen 67–79 år har størst lytterandel, med 62 prosent. Det er også radiolyttere i denne aldersgruppen som bruker mest tid til lytting, med i gjennomsnitt tre timer en gjennomsnittsdag.

Færre leser papiraviser

  • Andelen som leser papiraviser daglig har sunket siden midten av 1990-tallet, fra 85 til 30 prosent.
  • Andelen som leser papiraviser eller avisenes nettsider var 64 prosent i 2018.
  • 36 prosent leser andre nettaviser, som inkluderer nrk.no og Nettavisen.

Stabil boklesing

Etter en viss nedgang på 1990-tallet økte andelen som har lest i en bok i løpet av dagen, og har de senere årene ligget rundt 25 prosent.

  • Andelen boklesere er høyere blant kvinner enn blant menn, henholdsvis 32 og 16 prosent i 2018.
  • Skjønnlitteratur i form av romaner og noveller er den mest populære sjangeren for begge kjønn. 
  • Menn velger i større grad enn kvinner sakprosabøker om temaer som samfunn, politikk og historie. 

Ukeblader

Andelen ukebladlesere var i 1991 21 prosent, mens det i 2018 bare er 5 prosent av befolkningen som leser ukeblader på papir en gjennomsnittsdag.

  • Kvinner leser langt oftere ukeblader enn menn.
  • I aldersgruppen 67 år og over leste 22 prosent av kvinnene ukeblader, sammenliknet med 8 prosent av mennene.
  • For befolkningen totalt sett var tallene henholdsvis 8 og 2 prosent.

Visste du at?

Bare 2 prosent leste en e-bok en gjennomsnittsdag i 2018, denne andelen har vært den samme i mange år.