Dette er Norge 2018

Folk og familie

Slekters gang

Reproduksjon har vært sentralt i ethvert samfunn opp gjennom historien. Fødselstallene bestemmer alderssammensetningen og er dermed avgjørende for hvordan fremtiden vil bli. Men hva påvirker fødselstallene, og hvordan står det til i Norge?

Gjennomsnittlig per kvinne
1,56 barn
Kilde: Fødte, Statistisk sentralbyrå

Aldri så få barn per kvinne

1,62 var det gjennomsnittlige antall fødte barn per kvinne i fruktbar alder i 2017. Dette er det laveste noen gang i Norge. Hvordan var det før i tiden?

Sør-Europa sliter

Norge kommer imidlertid ikke så verst ut hvis vi hever blikket over landegrensene. Da ser vi at det i Europa er landene i Sør-Europa som sliter mest med fruktbarheten – med Frankrike som hederlig unntak.

Fra tenåringer til 40+

Hvor gammel var moren din da hun fikk deg? Er du førstefødt, var hun trolig yngre enn de fleste som føder nå til dags. Mødrene blir stadig eldre, faktisk er det fire ganger så mange fødsler blant kvinner over 40 år som blant dem under 20.

Tenåringsfødsler og de over 40

Figuren viser andel tenåringsfødsler og fødsler for aldersgruppe 40+ i perioden 1977-2017. Klikk på figuren for å se mer informasjon om de utvalgte tallene.

Abort

  • På begynnelsen av 1970-tallet økte tallet på aborter kraftig.
  • Etter lang tids politisk kamp ble abortloven innført i 1978.
  • I tiden som fulgte stabiliserte aborttallet seg på rundt 15 000 i året.
  • I 2017 ble det registrert 13 000 aborter – dette tilsvarer 22 prosent av alle levendefødte.

Fra fjerne land

Du kjenner kanskje noen som er adoptert fra utlandet? Det er i tilfelle ikke så uvanlig – lenge ble det hvert år adoptert flere hundre barn til Norge. Tallet har imidlertid stupt det siste tiåret, i takt med at færre barn i verden blir frigitt for adopsjon.

Mest populære navn i 2017

Jentenavn Guttenavn
1. Sofie/Sophie 1. Jakob/Jacob
2. Nora/Norah 2. Lucas/Lukas
3. Emma 3. Emil
4. Sara/Sahra/Sarah/Zara 4. Oskar/Oscar
5. Ella 5. Oliver
6. Olivia 6. William
7. Maja/Maia/Maya 7. Filip/Fillip/Philip/Phillip
8. Emilie 8. Noah/Noa
9. Sofia/Sophia 9. Elias
10. Ingrid/Ingerid/Ingri 10. Isak/Isaac/Isac

Kjært barn har fått flere navn

Navn er populære, går i glemmeboka og gjenoppstår etter drøyt hundre år. Men du heter trolig ikke det samme som oldefaren eller oldemoren din likevel. Det er nemlig langt flere navn i bruk nå enn tidligere.

Visste du at?

  • fødselstallet var tilnærmet identisk i 1890 og 1990? Begge år ble det født rundt 60 000 barn, men folketallet var nesten dobbelt så høyt i 1990
  • gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i 1970 var 23,1 år? I 2018 var den steget til 29,3 år
  • Rogaland hadde høyest fruktbarhet (1,8) og Oslo lavest (1,5) i fjor?